تلفكس: 4-26151500      آدرس: كامرانيه شمالي، نبش شيباني، شماره 26، ساختمان شوآن، طبقه 2، واحد 202

دكتر پروين منصوري؛ استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران، معاون پژوهشي مركز تحقيقات پوست و سلولهاي بنيادين دانشگاه علوم پزشكي تهران:

بيماري هاي عفوني علت اصلي بيماري، ناتواني و مرگ در دنيا هستند. به طوريكه حدود 30000 فرد بالغ و تعداد رو به افزايش كودكان هر ساله در اثر بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن مي ميرند. همچنين عفونت هاي آميزشي مسري مسئله مهم سلامت عمومي هستند و تقريباً 20 ميليون عفونت جديد هر سال با هزينه بالغ بر 156 ميليون دلار در ايالات متحده گزارش مي شود.

HPV شايع ترين عفونت آميزشي است كه از راه تماس مستقيم پوست به پوست با فرد آلوده حين آميزش واژينال و آنال و فعاليت جنسي non-penetrative همچون ســكــــسـ دهاني تناسلي انتقال مي يابد. با شيوع كمتر، انتقال از مادر به شيرخوار در حين زايمان صورت مي گيرد.

 

 

صدها ميليون نفر در دنيا مبتلا به عفونت HPV هستند كه قادر به ايجاد نئوپلاسم هاي خوش خيم و بدخيم است. بيش از 150 نوع ويروس HPV شناخته شده است كه 60% آنها مولد تومورهاي خوش خيم يعني زگيل هاي دست و پا هستند و 40% آنها سطوح مخاطي تناسلي، مقعد و دهاني ـ حلقي را درگير مي سازند.

اغلب عفونت هاي HPV توسط سيستم ايمني بدن برطرف شده اما بعضي از انواع مخاطي آن كه سرطان‌زا هستند شامل HPV نوع 16 و 18 كه شايعترين عامل درگيري هستند قادرند كه سرطان هاي دهانه رحم، دهاني ـ حلقي، مقعد، وولو، واژن و پنيس را ايجاد نمايند. انواع ديگر 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 56، 58، 68، 69، 73 و 82 از انواع با ريسك بالاي HPV به شمار مي روند.

HPV نوع 16 حدود 50 درصد سرطان هاي سرويكس را شامل مي شود و انواع 16 و 18 در 70% SCC و آدنو كارسينوماي سرويكس دخالت دارند. HPVهاي با خطر بالا تقريباً 65% كارسينوماي وولو و تقريباً 95% كارسينوماي آنال را در بر مي گيرند. بعلاوه تقريباً 60% از كارسينوماهاي اورفارنژيال ناشي از عفونت با انواع HPV با ريسك بالا هستند كه نوع 16 به عنوان پيشرو مي باشد.

به طور كلي تقريباً ساليانه 17500 زن به سرطان هاي وابسته به HPV مبتلا مي شوند.